Zjevení Panny Marie ve Fatimě

Zjevení Panny Marie ve Fatimě

Zjevení Panny Marie ve Fatimě

V roce 1917 se Matka Boží zjevila třem dětem v malé portugalské vesnici Fatima. Mluvila prorocká slova a zdůrazňovala své poselství zázraky a viděními: „Viděli jste peklo, do kterého přicházejí ubozí hříšníci. K jejich záchraně chce Pán zavést ve světě pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci. Když bude uděláno to, co vám řeknu, bude mnoho duší zachráněno a přijde mír.“ Na potvrzení toho oznámila Panny Maria konec I. světové války. „Ale pokud nepřestane být Pán urážen, začne nová, ještě horší… Abych tomu zabránila, požaduji zasvětit Rusko mému Neposkvrněnému Srdci a zavést smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci“. (13. 7. 1917)

Vzhledem k tomu, že Mariiny prosby nebyly vyplněny, došlo k „rozšíření omylů Ruska ve světě“ a k II. světové válce, jak předpověděla. Komunistická ideologie, která nezná ani Boha, ani přikázání, zatím vládne ve všech částech světa. Mnozí se obávají vypuknutí III. světové války. Dejme na Fatimu a hledejme své útočiště v Neposkvrněném Srdci Panny Marie!

Smírné svaté přijímání o prvních sobotách

Panna Maria ve Fatimě oznámila, že pobožnost ke svému Neposkvrněnému Srdci bude požadovat později. Její slova k Lucii v Pontevedře v roce 1925 a v Tuy 1929, společně se zjeveními z roku 1917, byla uznána Církví jako Poselství naší milé Paní z Fatimy.

„Moje dcero, pohleď na mé srdce obklopené trny, kterými ho nevděční lidé svým rouháním a nevděkem neustále probodávají… Slibuji přijít na pomoc v hodině smrti s milostmi potřebnými pro spásu všem těm, kteří se o prvních sobotách po sobě jdoucích pěti měsíců vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a budou 15 minut rozjímat o patnácti tajemstvích růžence, s úmyslem vykonat to na smír“. (10. 12. 1925)

Lucie vydává svědectví o slovech Panny Marie: „že Bůh dal světu poslední prostředky záchrany: růženec a pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, a protože to jsou poslední prostředky, znamená to, že žádné jiné už nebudou“. (26. 12. 1957)
Pobožnost smírných prvních sobot obsahuje:

  • zpověď, která může být vykonána i několik dní předem nebo poté
  • svaté přijímání, obvykle při návštěvě mše svaté nebo i mimo ni
  • modlitbu růžence, sám nebo ve společenství, doma nebo v kostele
  • 15 minut rozjímání o tajemstvích růžence
  • to vše s úmyslem konat smír za hříchy, které jsou páchány proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Pro zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se má tato pobožnost konat o pěti po sobě jdoucích sobotách, protože (jak Pán Ježíš vysvětlil Lucii) existuje pět druhů urážek Mariina Srdce:

  1. proti Neposkvrněnému početí
  2. proti jejímu ustavičnému Panenství
  3. proti jejímu „mateřství milosti“ nad lidmi
  4. rozséváním lhostejnosti a pohrdání nebeskou Matkou
  5. hanobením Mariiných vyobrazení

„To je důvod, proč Mnou Neposkvrněné Srdce pohnulo požadovat toto nepatrné pokání a tak podnítit Mé milosrdenství“. (29. 5. 1930)

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, zachraň duše!

Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Bůh nám staví před oči Srdce Mariino, abychom v něm hledali milost a pokoj: „Ježíš chce založit ve světě pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci. Kdo ji koná, tomu slibuji spásu, a takové duše budou od Boha milovány jako květiny, které jsou mnou postaveny kolem jeho trůnu, aby jej zdobily.“ (13. 6. 1917)

Panna Maria vyzývá ke spolupráci na spáse duší: „Říkejte často, obzvláště když přinášíte nějakou oběť: Ježíši, to je z lásky k Tobě, na obrácení hříšníků a na smír za hříchy, které jsou spáchány proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie“. (13. 7. 1917)
Neboť „mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo nemodlí a neobětuje“. (19. 8. 1917)
Naléhavě žádá: Denně se má modlit růženec. Lidé se mají polepšit a prosit o odpuštění svých hříchů!“ (13. 10. 1917)

Kvůli hříchům a nevěře předpovídá Panna Maria ve Fatimě velké utrpení pro svět. Zanechávám nám ovšem také stejně tak velkou útěchu slovy, kterými končí třetí tajemství:

„Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!“ (13. 7. 1917)

Reakce na článek (Mimořádně přínosné reakce zveřejníme)

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *