Blog

Zdá se, že synoda má přispět k celosvětové klimatické agendě. Proč?

Tanec kolem Pačamamy – nového zlatého telete ve Vatikánu.

Víte, proč se v Církvi žehnají svíce a jaký mají účinek?

Denní svaté přijímání nebylo samozřejmostí ani u velkých světců … Pravá láska k této svátosti totiž spočívá jak v horlivé zbožnosti, tak i v uctivé bázni.

Kdo takto jedná, dosáhne velké důvěry a niterné lásky k Bohu. Takový člověk pohrdá všemi pozemskými věcmi, protože ví, že na rozdíl od Boha všechno ostatní zcela zanikne.

Je jisté, že osoba, která mnoho mluví s lidmi, málo rozpráví s Bohem, a co se jí týče, Bůh také málo mluví k ní.

K čemu prospívá vyhledávat samotu, když duše uvázla na věcech tohoto světa?

“Utíkej, mlč a odpočívej v Bohu!”

Bez pokání není spásy! Pokání spočívá v touze odčinit škodu, která byla způsobena Bohu. Čtěte dále …

Prohlášení kardinálů a biskupů k nejčastějším omylům
v životě Církve naší doby. – Nesmí nám být lhostejný zmatek v Církvi, kterého jsme svědky!
Proto i my veřejně vyznáváme a šíříme dál!

20/25