Kristovo narození

Kristovo narození

Kristovo narození

— předchozí část —

Viděla jsem, jak se záře kolem svaté Panny neustále zvětšuje. Světlo lampy, kterou Josef zapálil, už nebylo vidět. Klečela na koberci určeném k odpočinku, oblečena v širokém oděvu, který byl bez pásů a kolem ní velmi rozvolněn. Obličejem byla otočena k východu.

V noci o dvanácté hodině byla v modlitbě u vytržení. Viděla jsem ji pozdviženou nad zemí, takže jsem pod ní viděla podlahu. Ruce měla překřížené na hrudi. Záře kolem ní se zvětšovala, všechno bylo v tom světle jakoby živé. Dokonce i neživé předměty byly v niterném radostném pohnutí: kameny stropu, zdí a podlahy jeskyně. – Dále jsem již neviděla klenutí stropu, nad Marií se otevřela světelná dráha až do nejvyššího nebe se stoupajícím leskem.

Ve světelné dráze byl úžasný pohyb svatozáří, které se zjevovaly pronikajíce a přibližujíce ve formě chórů nebeských duchů. – Svatá Panna se však ve vytržení nesena vzhůru ale pohlížejíc dolů k zemi klaněla jejich Bohu, jehož Matkou se stala, který před ní ležel na zemi, jako její novorozené bezbranné dítě.

Viděla jsem našeho Spasitele, jako zářící velmi malé děťátko, které svým světlem předčilo záři všeho okolo stojícího. Připadalo mi, jako by bylo zcela malé, ale před mýma očima se zvětšovalo. Toto všechno však byl jen pohyb oné tak velké záře, že s jistotou nemohu říct, jak jsem to viděla.

Svatá Panna byla ještě nějakou dobu ve vytržení, a viděla jsem, jak přes dítě položila šátek, ale ještě se ho nedotkla a ani ho nezvedla. Po dlouhé době jsem viděla, jak se dítě pohnulo, a slyšela jsem ho plakat. Tu se stalo, jako by Maria přišla k sobě a vzala si to děťátko z koberce, které zahalila plátnem, jež ho zakrývalo, a držela ho na svých ramenou na prsou. Nyní si sedla a celá se se svým dítětem zahalila do závoje, a myslím, že Maria Spasitele kojila. Tu jsem viděla okolo ní anděly v dokonale lidských podobách, jak leželi na svých tvářích klaníce se tomuto dítěti.

Mohlo to být asi jednu hodinu po porodu, když Maria zavolala svatého Josefa, který ještě ležel pohroužen v modlitbě. Když se přiblížil, vrhl se se zbožností, radostí a pokorou svou tváří až k zemi. A teprve až ho Maria znovu požádala, aby k svému srdci přivinul s radostným děkováním ten svatý dar nejvyššího Boha, napřímil se, vzal Ježíška na svá ramena a chválil Boha se slzami nevýslovné radosti.

Svatá Panna nyní Ježíška zavinula. Způsob zavinutí si v tuto chvíli nedokážu uvědomit. Vím jenom, že bylo zavinuto červenou látkou a přes ni bílou až pod pažičky a nahoře ještě jiným šátkem až po hlavičku. Maria měla u sebe jenom čtyři pleny.

Tu jsem viděla sedět Marii a Josefa vedle sebe s podloženýma nohama na pouhé zemi. Nemluvili a zdáli se být oba pohrouženi do rozjímání. Na koberci před Marií ležel jako malé dítě zavinutý novorozený Ježíš, krásný a se září jako blesk. Ach, tu jsem si pomyslela, toto místo obsahuje spásu celého světa, a nikdo to ani netuší.

Položili děťátko nahoru do jesliček, které byly naplněny sítinou a jemnými bylinami a překryty dekou, visící dolů po obou stranách, stojící nad dole položeným kamenným žlabem vpravo od vchodu do jeskyně, která tam tvořila směrem na sever širší vyhloubení. – Tato část jeskyně se stupňovitě se odlupující podlahou ležela níže než místo narození. – Když položili dítě do jeslí, stáli oba po stranách jeslí zpívajíce chvály se slzami radosti.

Nyní Josef přemístil lůžko i sedadlo svaté Panny na stranu jesliček. Viděla jsem ji před porodem Ježíše i po porodu oblečenou a zahalenou úplně bíle. – Viděla jsem ji tam v prvních dnech sedět, klečet, stát a také dřímat, ležíc na straně, ale ani v nejmenším případě ne nemocnou nebo vyčerpanou. Když k ní lidé přicházeli, seděla těsněji zavinuta na dece, na které porodila.

 

Požehnané svátky vánoční, radost z Kristova narození a intenzivnější duchovní život Vám do nového roku 2020 přeje
redakce pokani.cz.

Nechtěli byste odbírat naše novinky? Naleznete zde poučení pro duchovní život.

Reakce na článek (Mimořádně přínosné reakce zveřejníme)

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *