Blog

Apel kardinálů a biskupů v krizi hrozící zničením křesťanské civilizace

Teologická neznalost vede často k chybné praxi v udělování svátostí. Příkladem může být nedovolené, a dokonce mnohem častěji neplatné udělování svátosti posledního pomazání. (Článek je určen především kněžím.)

Současná přestavba Církve jde ruku v ruce s přestavbou celé společnosti, jak se pokusíme dokázat z encykliky Laudato si.

Víte v čem spočívá pravé štěstí nebešťanů?

Viděla jsem, jak se záře kolem svaté Panny neustále zvětšuje. Světlo lampy, kterou Josef zapálil, už nebylo vidět. …

– jak jej blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová popisuje ve svých vizích.

První prostředek, který světci používali proti svůdnému smyslu chuti a bezuzdné touze žádostivosti, je …

Pět špatných dcer žádostivosti v jídle podle sv. Tomáše Akvinského.

Apoštolský list papeže Pia X. daný mottu proprio (nutno znát)

Praktické navedení do askeze od věhlasného Giovanniho Battisty Scaramelliho. A budete se divit.

10/27