Blog

Kdo takto jedná, dosáhne velké důvěry a niterné lásky k Bohu. Takový člověk pohrdá všemi pozemskými věcmi, protože ví, že na rozdíl od Boha všechno ostatní zcela zanikne.

Je jisté, že osoba, která mnoho mluví s lidmi, málo rozpráví s Bohem, a co se jí týče, Bůh také málo mluví k ní.

K čemu prospívá vyhledávat samotu, když duše uvázla na věcech tohoto světa?

“Utíkej, mlč a odpočívej v Bohu!”

Bez pokání není spásy! Pokání spočívá v touze odčinit škodu, která byla způsobena Bohu. Čtěte dále …

Prohlášení kardinálů a biskupů k nejčastějším omylům
v životě Církve naší doby. – Nesmí nám být lhostejný zmatek v Církvi, kterého jsme svědky!
Proto i my veřejně vyznáváme a šíříme dál!

Boží zákon nepřestává platit ani v letních měsících.

V prvních stoletích byl celibát na Východě stejně tak znám a přijímán jako na Západě. Spolehlivé svědectví se nám dochovalo od …

V 39. článku “Vyznání pravd” kardinálů a biskupů je obsažen stručný výrok o celibátu. V tomto pojednání bude nauka o celibátu probrána důkladně dle teologické metody.

Církev v naší době zažívá jednu z největších duchovních epidemií, téměř všezahrnující zmatení a dezorientaci učitelského úřadu … (Čtěte dále.)

10/11