Blog

Prohlášení kardinálů a biskupů k nejčastějším omylům
v životě Církve naší doby. – Nesmí nám být lhostejný zmatek v Církvi, kterého jsme svědky!
Proto i my podepisujeme!

Boží zákon nepřestává platit ani v letních měsících.

V prvních stoletích byl celibát na Východě stejně tak znám a přijímán jako na Západě. Spolehlivé svědectví se nám dochovalo od …

V 39. článku “Vyznání pravd” kardinálů a biskupů je obsažen stručný výrok o celibátu. V tomto pojednání bude nauka o celibátu probrána důkladně dle teologické metody.

Vysvětlující poznámka k „Vyznání pravd“ Církev v naší době zažívá jednu z největších duchovních epidemií, téměř všezahrnující zmatení a dezorientaci učitelského úřadu, které se jeví jako vážná nakažlivá hrozba pro duševní zdraví a

Zjevení Panny Marie ve Fatimě V roce 1917 se Matka Boží zjevila třem dětem v malé portugalské vesnici Fatima. Mluvila prorocká slova a zdůrazňovala své poselství zázraky a viděními: „Viděli jste peklo, do

6/6